fonoun
01 آذر 1401 - 15:16

پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در تهران به ۵۰ درصد رسید

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. آقای خلیل محبت خواه گفت: پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران و در شهرهایی از جمله اسلام شهر، رباط کریم، شهریار و دماوند  به  بیش از ۵۰ درصد رسیده و سرعت اجرای پروژه ها در این مناطق بسیار خوب است. به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران، هم اکنون روند اجرای پروژه ها با سرعت در حال انجام است و به هیچ عنوان  کند یا متوقف نشده است. او  گفت: برای پروژه های جدید نهضت ملی مسکن زمین تامین شده و  همواره پروژه ها به صورت گروهی  یا  انفرادی در حال ساخت است. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیراه و شهرسازی
شناسه خبر: 873596